Laborachorium er Høiskolens Chemikerforenings blandetkor for alle sangglade Chemikere. Det ble startet våren 2010, så vi har enda ikke rukket å bli gammeldagse. Derfor har vi spillerom for nye ideer og ønsker.


Koret er en fin arena for å bli kjent med Chemikere på tvers av klassetrinn, og trivsel står alltid i sentrum. Vi opptrer også i festlige sammenhenger, for eksempel den tradisjonelle Adventskonserten, Chemie Grand Prix, pHnockepHaest, StoorpHaest og liknende.
Konseptet er for så vidt annerledes enn CHIT: Vi har også som mål å behage andres ører i tillegg til å ha det gøy sammen! 

Laborachorium øver hver mandag kl. 18:15 i K26, og hvis du har lyst til å bli med, så er det bare å stikke innom!