Velkommen til Høiskolens Chemikerforening, HC, sin egen wiki! Arbeidet pågår: Kontakt webkom@hc.ntnu.no ved feil, mangler, ros og kos.

Webkom

Velkommen til HC

 • Ny student? - La oss hjelpe deg i gang!
 • Ditt liv som Chemiker - Hvordan vil HCs undergrupper påvirke din hverdag?
 • HCs undergrupper - Hva kan du bli med på i HC?
 • Begivenheter i HC - Hva kan du glede deg til det kommende året?

For nye og gamle komitémedlemmer

Administrativt

Om HC

 • Historie
 • HC-kontoret (tas vekk fra chemie.no)
 • HCs daljer - En guide til HCs utmerkelser og hvordan man bærer dem
 • Chemiekjelleren (tas vekk fra chemie.no)
 • Cornu Aureum - Ridderskabet
 • Ordliste for Chemiespråk og Ridderspråk

Stipend og legater

 • Stud. chem. Halvdan Wettres Minnelegat
 • Årets foreleser

Sosialt og trivia

HCs mange grupper og komiteer

Komiteer

 • Arrangementskomiteen
 • Audiochromatene
 • Arkivarene
 • Fadderkomiteen
 • Industrikomiteen
 • Jubileumskomiteen
 • Kontrollkomiteen
 • Moderator
 • pHaestkomiteen
 • Promoteringskomiteen
 • Pyrogruppen Eksplosiv
 • Sportskomiteen
 • Sugepumpen
 • Utenriks
 • Webkomiteen
 • Økonomiavdelingen

Undergrupper

 • Chemikalen
 • CHØLeSCAB
 • Kompendiumskomiteen
 • Kunstkomiteen

Organisasjoner med særlig tilknytning til HC

 • Chemie FK
 • CHIT
 • Cornu Auruem
 • Kjellerstyret
 • Kjemidagen
 • Laborachorium
 • TapHel & Toddy
 • Stud. Chem. Halvdan Wettres Minnelegat